Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών είναι ένας φορέας ανοιχτός στους πολίτες και επιδίωξή του είναι να διευρύνει συνεχώς τον κύκλο των συνεργατών του στους εξής τομείς:

  1. Διδασκαλία στα σεμινάρια του ΕΛΠΠΟ (για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Οδηγό Σπουδών)
  2. Διδασκαλία στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Οδηγό Σπουδών)
  3. Κρίση εργασιών για τη Διεθνή Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση με τίτλο “Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής” (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού)
  4. Κρίση εργασιών για το συνεδριακό θεσμό του ΕΛΠΠΟ (για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις προδιαγραφές συγγραφής κειμένων)
  5. Αρθρογραφία στην ιστοσελίδα
  6. Φίλος του ΕΛΠΠΟ
  7. Υποστηρικτής του ΕΛΠΠΟ

Θα χαρούμε να σας δούμε συνεργάτες σε έναν από τους κύκλους των δραστηριοτήτων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πολιτών.

Αν επιθυμείτε να γίνετε συνεργάτης του ΕΛΠΠΟ, συμπληρώστε και στείλτε με email την αίτηση συνεργασίας αναγράφοντας σε ποιον τομέα θέλετε να συνεργαστείτε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.