Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

ΑΦΜ: 997463160 – ΔΟΥ: Α΄ Πατρών

Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 14.00


Ταχ. Διεύθυνση:
Αντωνίου Οικονόμου 8, Άγιος Βασίλειος 26504, Ρίο Αχαΐας

Τηλέφωνα: 2613-019948, 2610-993855
Fax: 2613-019948

e-mail: elppo@inpatra.gr