Στους επιμορφούμενους μετά τη δήλωση συμμετοχής και την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής θα αποσταλεί κωδικός πρόσβασης για τα: